Detecció

DETECCIÓ DES DE L’ESCOLA

Valora les necessitats del teu alumnat amb les nostres proves gratuïtes.

En què consisteix aquesta detecció?

Us oferim les nostres proves per tal que valoreu el nivell de lectura, ortografia, vocabulari i lectura comprensiva de tot l’alumnat d’un curs escolar.
Les proves de lectura s’han de passar individualment i duren uns 10 minuts per infant. Les proves d’ortografia, vocabulari i lectura comprensiva es poden passar col·lectivament a tota la classe alhora.

Quin és el procés a seguir per fer aquestes valoracions?

Oferim aquest procés de forma gartuïta per l’escola. La única condició si voleu utilitzar les nostres proves a l’escola és que les passeu a tot l’alumnat d’un curs sencer que podeu triar vosaltres. No es poden passar només a alguns infants.

Sol·licitud

En primer lloc heu de contactar amb nosaltres per sol·licitar passar les proves al curs o cursos que vosaltres escolliu. Farem un videoconferència per ensenyar-vos a passar les proves.

Passació de Proves

Firmareu un conveni de col·laboració i us prepararem les proves a la nosra plataforma i us donarem accés a elles per tal que les pogueu passar als alumnes del curs que hàgiu seleccionat.

Anàlisis de resultats

Un cop hàgiu passat les proves ens aviseu i nosaltres, amb el nostre equip de psicòlegs i matemàtics, analitzarem els resultats obtinguts.

Informe

Finalment realitzarem un informe amb els resultats de cada infant i us el donarem. Farem una videoconferència per explicar-vos els resultats i sol·lucionar qualsevol dubte.

Recordem que aquestes proves no són diagnòstiques, és un primer screening per detectar les necessitats dels infants. La detecció és una part important perquè no ens passi cap infant desapercebut sense rebre l’ajuda que necessita i que se li faci difícil seguir el curs escolar amb èxit.

SOL·LICITA AQUESTES PROVES PER LA TEVA ESCOLA