UBinding

Universitat de Barcelona

QUÈ ÉS LA DISLÈXIA?

La dislèxia, és un trastorn espcífica de la lectura.

Més del 70% de les dificultats de l’aprenentatge estan relacionades amb la lectura. Les dificultats lectores es poden treballar i millorar si s’escull el tractament adequat.

Ubinding universitat de barcelona

Llegir és fonamental per al desenvolupament de la persona.

S’ha demostrat que el fracàs escolar està intimament relacionat amb els dèficits lectors. Diferents estudis han indicat que bona part dels alumnes de Secundària presenten dificultats per entendre allò que llegeixen.

Fugint dels fals mites

Tothom pot millorar les seves habilitats lectores

Defensem que en la majoria dels casos els déficits lectors no es deuen a la mandra o a la manca de capacitats. Creiem que tothom pot milllorar  les seves habilitats lectores.

Metodologia al dia amb el coneixement

Constament introduim canvis a la nostra metodologia basats en estudis propis y externs.

Desenvolupem noves eines d’avaluació i tractament. Defensem l’evolució de la metodologia com a valor diferencial.

Conèixer la Recerca

Permet millores amb poca dedicació familiar

Sabem que les famílies no disposen de tot el temps que els hi agradaria. La nostra intervenció està dissenyada per  realitzar-la sense una càrrge excesiva per a la família, i els hi permet ser  part activa i fonamental de la solució.

Com es fa des de casa?

Acompanyats d’un gran equip professional

El nostre equip  interdisciplinar compta amb  Psicòlegs, Logopedes, Matemàtics, Pedagogs, Físics, Informàtics.

Es tracta de professionals especialitzats en l’atenció a les dificultats de l’aprenentatge  i de la lectura.

Coneix-los

Junts per un objectiu comú, l’infant.

Individualitzem al màxim la intervenció i els seguiments.

Ens coordinem amb l’escola si el cas ho requereix.

Tractem cada cas com una

Treballem sobre el problema

Demana una cita per a la primera visita gratuïta.

Realitzarem proves, us explicarem els resultats i comentarem en detall la nostra proposta individualitzada.

Estàs decidit/da a actuar,   i ara ja saps com fer-ho. Contacta’ns, comencem a solucionar dificultats.

Sol·licita visita grauïtaDescarrega Tríptic