Equip

Un gran equip 

UBinding està a càrrec d’un gran número de professionals altament capacitats.

El seu alt grau de compromís amb la missió d’aquest projecte ha significat durant anys el motor d’aquest.

EQUIP ASSISTENCIAL

·Llicenciada en Psicologia UB.

·Postgrau Psicopatologia Clínica UB 

·Postgrau Educació Global  Universitat de Jyväskylä.

·Màster de Psicopatologia Infantil i Juvenil: Tècniques i estratègies d’intervenció. UOC.

.Postgrau de detecció i intervenció en les dificultats de l’aprenentatge UB.

SÍLVIA TUBAU
Responsable ASsistencial

·Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Salamanca.

·Màster en Neurociències  per la Universitat de Barcelona.

·Doctor en Biomedicina per la Universitat de Barcelona.

·Postgrau de detecció i intervenció en les dificultats de l’aprenentatge UB.

JORGE LÓPEZ-OLÓRIZ
RESPONSABLE INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA

·Graduat en Psicologia UB.

·Psicòleg general sanitari.

·Màster en pràctica sanitaria por Asoc. Espanyola de psicologia clínica Cognitiva-Conductual.

·Màster de Psicopatologia Infantil i Juvenil: Tècniques i estratègies d’intervenció. UOC.

.Postgrau detecció i intervenció en les dificultats de l’aprenentatge UB.

MARC ESTEVE
RESPONSABLE  FAMÍLIES

·Graduat en Psicologia UB.

·Postgrau en detecció i intervenció en les dificultats de l’aprenentatge UB.

·Màster en Psicologia Forense.

ERIC REDONDO
Responsable CENTRES

·Llicenciada en Psicologia  UB.

·Psicòloga General Sanitària.

·Neuropsicòloga clínica.

·Màster Diagnòstic i Rehab. neuropsicològica UAB.

·Posgrau detecció i intervenció en les dificultats de l’aprenentatge UB.

TANIA ROSILLO
Responsable ESCOLES

·Graduada en Psicologia UB.

·Màster en Research in Behaviour and Cognition UB.

·Postgrau en detecció i intervenció en les dificultats de l’aprenentatge UB.

SANDRA BALLESTA
COORDINADORA DOCÈNCIA

·Graduat en Psicologia UB.

·Psicòleg General Sanitari.

·Màster en Psicopedagogia en l’especialitat d’orientació educativa .

·Postgrau en detecció i tractament de les dificultats de l’aprenentatge UB.

·Postgrau en actualització en Psicopatologia clínica  UB.

ANDREU MORA
CLÍNICO Y COORDINADOR ESCUELAS

·Llicenciada en Psicologia UB.

.Doctora en Biomedicina

·Màster en Neurociències UB.

·Màster en innovació i transferència tecnológica per la EOI.

·Postgrau en detecció i tractament de les dificultats de l’aprenentatge UB.

LAURA PÉREZ

CLÍNICA Y COORDINADORA ESCUELAS

·Graduada en Psicologia UB.

·Màster en Coaching personal i educatiu IEC.

·Postgrau en detecció i tractament de les dificultades de l’aprenentatge UB.

·Màster de Psicopatologia Infantil i Juvenil: Tècniques i estratègies d’intervenció UOC.

LAIA LERÍN
CLÍNICA Y COORDINADORA ESCUELAS

·Magisteri educació especial UdL.

·Màster en Logopèdia per ISEP.

·Postgrau en teràpia miofuncional per ISEP.

·Postgrau en detecció i tractament de les dificultats de l’aprenentatge UB.

MONTSE PEDRA
CLÍNICA I DESENVOLUPADORA

·Logopeda diplomada per la UAB.

·Graduada en Psicologia UOC.

·Màster en Psicopedagogia UB.

·Postgrau en detecció i tractament de les dificultats de l’aprenentatge UB.

SILVIA ALONSO
CLÍNICA I DESENVOLUPADORA

·Llicenciada en Psicologia UB.

·Grafologia Tècnica aplicada UB.

·Postgrau en detecció i tractament de les dificultats de l’aprenentatge UB.

NURIA COLLADO
CLÍNICA I COORDINADORA CENTRES

·Logopeda diplomada UAB.

·Prevenció, evaluació i tractament dels trastorns de l’aprenentatge, del llenguatge, la parla i la comunicació oral i escrita.

ROSÓ ALSINA
CLÍNICA I COORDINADORA ESCUELAS

·Llicenciat en Psicologia per la URiV.

·Postgrau en Educació Emocional UdL.

·Màster en Intel·ligència emocional a les organitzacions per la UdL.

·Postgrau detecció i tractament en les dificultats de l’aprenentatge UB.

MIQUEL MIRANDA
CLínic I COORDINADOR ESCOLES

EQUIP ANÀLISI DE DADES

·Graduat en Física UB

·Data Analyst

ROGER GARRIDO
MATEMàtic CLÍNIC

·Graduat en Matemáticas UB.

NÉSTOR DOUGAS
MATEMàtic CLÍNIC

·Graduada en Matemàtiques UB.

·Graduada en Física UB. 

·Postgrau en “Introduction to Data Science and Big Data” UB..

IRENE ROMA
MATEMÁTICA CLÍNICA

·Graduat en Matemàtiques UB.

·Graduat en Física UB.

·Postgrau en “Introduction to Data Science and Big Data” UB. 

ALBERT TRIAS
MATEMàTIC CLÍNIC

EQUIP SUPORT ADMINISTRATIU

·Graduada en Pedagogia per la UAB.
·Postgrau detecció i intervenció en les dificultats de l’aprenentatge UB.

INGRID MORÓN
ATENCIÓ A FAMÍLIES, ESCOLES I CENTRES

·Tècnic Superior en Marketing i Publicitat . FP-UOC.
·Expert en Gestió i Direcció clíniques dentals UB.

·Postgrau en Publicitat, Marketing i Social Media ENEB.

DANIEL GALLARDO
COORDINADOR i WEB MANAGER

Tot aquest projecte està gestionat per la Fundació Josep Finestres.

DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ I FACTURACIÓ FJF