X – Dificultats lectores

Universitat de Barcelona

Com puc saber si estem davant d’una dificultat lectora?

Alguns indicadors poden ser:

Retard en l’adquisició del llenguatge.

Dificultat per a memoritzar les lletres.

Tria llibres amb molts dibuixos i demana que se’ls hi llegeixin.

Baixes qualificacions en relació a l’esforç i l’estudi. 

Aparent manca d’esforç quan s’han de fer exercicis escrits. 

Dificultats en la comprensió d’un text o un exàmen. 

Lectura lenta o amb sil·labeig. 

Disminució de la motivació per anar a l’escola. 

Rebuig per la lectura. 

Vergonya en al demanar-li que llegeixi en veu alta. 

Inseguretat i baixa autoestima. 

Frustració davant les tasques qui impliquen llegir i comprendre.

Hem de tenir present que no cal que tots els indicadors estiguin presents per a sospitar que hi ha dificultat de la lectura.

Tenim una dificultat lectora.

 

I ara què fem?

T’apropem una intervenció d’avantguarda que pot canviar la manera de viure la lectura.

Els trets distintius del projecte UBinding, que ofereix servei a les famílies i escoles, el fan que sigui  la manera idònia per treballar la lectura. La nostra llarga trajectòria primer com a equip de recerca, Projecte Binding, i la nostra experiència clínica avala el nostre mètode.

A distància

Des de casa amb un ordinador  es realitzen les sessions diàries.

Les visites de seguiment es fan segons prescripció de l’especialista i es poden fer físicament o mitjaçant videoconferència.

Una petita dedicació diaria

Solament es precisa de 10 a 15 minuts de dilluns a divendres per obtenir millores. Es tracta d’un temps de “joc” que permet a les famílies  compartir moments i objectius.

_

Atenció personalitzada

Acompanyament a les famílies individual i diari amb un equip clínic especialista en dificultats d’aprenentatge.

Les sessions són úniques , dissenyades i adaptades al nivell òptim per a cada persona. _

Un equip interdisciplinari

Professionals  de diferents disciplines units per un objectiu comú. Psicòlegs, Logopedes, Pedagogs, Matemàtics, Físics, Informàtics  treballen junts per tal que no quedi cap persona enrere en la lectura. Periòdicament revisen els casos, aportant perspectives i solucions diferents. 

Aplicant els darrers avenços

El nostre equip propi de recerca treballa per estar al dia i aplicar el coneixement internacional sobre lectoescriptura. A més a més, realitzem estudis d’eficàcia que ens permeten millorar la metodologia de manera contínua.

Avalat per la Universitat de Barcelona

La metodologia va nèixer a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.  La Facultat i la UB han recolzat el seu desenvolupament  i són els seus millors avals.

PENSANT EN LES PERSONES

Un mètode personal

Adaptat a cada cas, on cada persona cobra importància, on cada problema es tracta de manera individualitzada.

Un mètode on les persones i els seus neguits davant la lectoescritura  són el centre.
pensant en la millora continua

Un mètode obert

UBinding té el seu propi equip de recerca. Fruit dels seus estudis s’incorporen novetats i nous materials. No creiem en mètodes tancats ni eines finalitzades.

Naixem de la universitat i no entenem el present i el futur sense investigació.