PER QUÈ HO FEM?

Perquè el 70% de les dificultats d’aprenentatge ho són de lectura.

Perquè volem que tothom tingui una lectura que li permeti gaudir.

QUÈ DIU LA LITERATURA CIENTÍFICA?

La importància de la mecànica lectora

Quatre idees fonamentals:

ORIGEN BIOLÒGIC

La immensa majoria de les vegades les dificultats de lectura tenen un origen biològic; per tant, no són conseqüència d’una baixa motivació, mandra o mala actitud.

EFECTES EN COMPRENSIÓ

Prop d’un 30% de l’alumnat presenta un nivell de lectura insuficient per tal de poder comprendre correctament les matèries que estudien (Kerry Hempenstall, 2016) .

CONTINUUM

Hi ha un gran acord en la comunitat científica en entendre les dificultats de lectura com una distribució de tipus continu i no en categories tancades com s’havia considerat anteriorment.

EFECTES EN SECUNDÀRIA

En l’etapa d’educació secundària el rendiment lector continua sent una de les principals causes de fracàs escolar (Projecte Binding, 2017).

Llegir és una de les habilitats clau per aconseguir l’èxit escolar, completar el camí acadèmic amb tranquil·litat i poder continuar amb l’aprenentatge al llarg de la vida.

DEMANA INFORMACIÓ

Alguns indicadors  que ens permeten saber si un infant té dificultats amb la lectura.

Hem de tenir present que no cal que tots els indicadors estiguin presents per a sospitar que hi ha dificultat de la lectura.

Els indicadors relacionats amb el llenguatge i la lectura acostumen a aparèixer en etapes primerenques d’adquisició de la lectura (cicle inicial i mitjà de l’educació primària), mentre que els que es relacionen amb l’estat emocional i l’entorn escolar acostumen a aparèixer més endavant en el camí escolar (cicle superior de primària i secundària). DEMANA INFORMACIÓ

Relacionats amb el llenguatge

* Retard en l’adquisició del llenguatge. * Dificultat per pronunciar o diferenciar determinats sons de la parla.  learn more

Relacionats amb la lectura

* Dificultat per a memoritzar les lletres. * Lectura lenta o amb sil·labeig. * Errors en la lectura de texts per tal de deduir paraules. * Dificultat en la comprensió d’un text, d’un examen o d’un problema de matemàtiques.  learn more

Relacionats amb l’estat emocional de l’infant

* Rebuig de la lectura angoixa i frustració en demanar-li que llegeixi i veure que té dificultats. * Vergonya en demanar-li que llegeixi un text en veu alta. * Inseguretat i baixa autoestima. Sentiment d’nferioritat, vergonya, angoixa i frustració en situació en que ha de llegir en públic. Com a conseqüència d’això, baixa la motivació en vers la lectura, i fins i tot  pot aparèixer rebuig a llegir.  learn more

Relacionades amb l’entorn escolar

* Disminució de la motivació per anar a l’escola. * Tria llibres amb molts dibuixos i demana que se’ls hi llegeixin. *Aparent manca d’esforç quan s’han de fer exercicis escrits. * Baixes qualificacions en relació a l’esforç i l’estudi (suspendre un examen que s’ha preparat correctament, per manca de temps, per no entendre una pregunta…).

Per què fer UBinding?

Els trets distintius del projecte UBinding, que ofereix servei a les famílies, escoles i altres professionals, el fan la manera idònia per treballar la lectura. La nostra llarga trajectòria primer com a equip de recerca, Projecte Binding, i la nostra experiència clínica avala el nostre mètode.

Millores observades

El 90% dels infants que treballen amb la proposta d’UBinding experimenten millores en la seva fluïdesa i precisió lectores.

Atenció personalitzada

Acompanyament a les famílies individualment i a diari amb un equip clínic d’especialistes en dificultats d’aprenentatge.

Recerca contínua

Metodologia d’avantguarda que incorpora els avenços, mantenint-se al dia de les investigacions.

Suport universitari

És l’única metodologia desenvolupada i recolzada per la Universitat de Barcelona.

Perquè vols ser part de la solució.