X – Recerca

Universitat de Barcelona

El Projecte Binding dissenya i desenvolupa  experiències d’aprenentatge.

El Projecte Binding persegueix el desenvolupament i l’aplicació d’eines de valoració i desenvolupament de la lectura que siguin eficaces, basades en evidència científica i permeten l’infant i la família gaudir de la lectura. 

SABER-NE MÉS
EN BASE A LA REVISIÓ DE LA LITERATURA CIENTÍFICA MÉS RECENT.
EN BASE A L’EVIDÈNCIA RECOLLIDA MITJANÇANT DIFERENTS ESTUDIS I ANÀLISIS DE DADES.

Alguns dels estudis que hem desenvolupat…

En tots els contextos assistencials en els quals es desenvolupa l’activitat del Projecte Binding, des de l’àrea de Recerca i Desenvolupament es proposen diferents dissenys experimentals que ens ajuden a respondre preguntes teòriques i a validar la proposta d’intervenció que fem.

Alguns dels estudis que hem presentat en diferents congressos són:

L’edat a la qual comencem a aprendre a llegir té algun efecte en la lectura assolida?

Descobrim que la lectura es consolida majoritàriament a segon de primària. S’inicïi l’ensenyament de la lectura quan s’inicïi.


L’edat dels nens a primer, modula l’adquisició de la lectura?

Les dades semblen indicar que les diferències en habilitat lectora d’inici de primer s’expliquen, en part, pel mes de naixement dels infants.


La fluïdesa lectora, pot predir el rendiment en secundària?

Observem com la fluïdesa lectora es presenta com el principal i més consistent indicador de futures dificultats escolars en l’etapa de secundària, per sobre del vocabulari o la intel·ligència general.


Millora del rendiment lector dels alumnes que participen amb Petit Binding (escoles)

Aquest anàlisis ens permet afirmar que el treball amb Petit Binding en les diferents escoles que hi col·laboren finalitza en alumnes amb la lectura més consolidada a finals de primer de primària.


Eficàcia de la intervenció clínica proposada pel Projecte Binding. Estudi de neuroimatge.

Col·laboradors externs validen la millora obtinguda en la fluïdesa lectora i altres dimensions cognitives després de la intervenció amb el mètode Binding.


Eficàcia de la intervenció clínica proposada pel Projecte Binding. Estudi experimental.

Estudi experimental que mostra les millores en lectura assolides per aquells nens i nenes que van particpar en la intervenció proposada per a les famílies des del Projecte Binding.


COMUNICACIONS CIENTÍFIQUES

Congressos

1) Edat d’inici de l’ensenyament de la lectura: Projecte Binding (Congrés CIPSE 2017, Oviedo)

2) El rendiment lector com a predictor del rendiment acadèmic en Educació Secundària (Congrés CIPSE 2017, Oviedo) 3) Eficàcia de l’entrenament de les dificultats d’aprenentatge lectores amb el mètode Binding: Estudi experimental (Workshop Projecte Binding 2017, Barcelona) 4)Millores en la lectura per l’aplicació d’una reeducació intensiva mitjançant el mètode Binding (Congrés de la Societat Caralana de Neuropsicologia, 2016, Barcelona)  5) Projecte Petit Binding: Mètode d’adquisició i millora de la lectura en primer de primària. (1er Congrés Mundial de l’educació, EDUCA 2018, La Corunya) 6) Influència del mes de naixement en el rendiment en la lectura en primer de primària. (1er Congrés Mundial de l’educació, EDUCA 2018, La Corunya)

Col·laboracions

Al llarg del desenvolupament del projecte han estat variades les col·laboracions que s’han anat establint amb diferents professionals i institucions.

Fer un recorregut històric sobrepassa la intenció d’aquest apartat. Mostrarem les col·laboracions actuals i comuniquem l’obertura del projecte a establir noves col·laboracions.

Hans Sùper Universitat de Barcelona. 

Col·laborem en l’estudi d’un indicador basat en la mirada pel suport a la detecció clínica i al tractament del TDAH i la lectura.


Javier Rodriguez Ferreiro Universitat de Barcelona

Assesor des de la facultat de psicologia de la Universitat de Barcelona en la recerca que portem a terme al Projecte Binding.