ESCOLES

Aconseguim una bona base lectora per tots els infants.

En el Projecte UBinding treballem des de 2008 amb escoles a tot Catalunya i el territori espanyol, per oferir un programa innovador en l’aprenentatge dels processos lectors. Cada nou curs escolar anem arribant a més escoles amb les quals col·laborar.

Proposem un suport educatiu de caràcter preventiu a tots i totes els alumnes de P5  i 1r de Primària per acompanyar-los en l’adquisició d’una bona base de lectura, consolidant la descodificació i la comprensió lectora. L’equip UBinding, en col·laboració amb el professorat i els equips psicopedagògics de les escoles, hem desenvolupat una metodologia d’intervenció eficaç basada en les investigacions més punteres en el camp de la psicologia, a la qual hem anomenat Petit UBinding.
QUÈ VOLEM?

Aconseguir una bona base lectora per a tots els infants.

Proposem la detecció d’aquells alumnes que presenten més dificultat en l’aprenentatge de la lectura a inici de curs. I oferim suport educatiu a través de materials individualitzats per ajudar a cada infant en concret i materials conjunts per donar una bona base de comprensió i expressió oral, vocabulari, memòria, … a tota la classe.

DEMANA INFORMACIÓ

Acompanyem

Cada escola tindrà un clínic de referència de l’Equip UBinding que s’encarregarà, per un costat, d’informar i formar als docents implicats, i per l’altre, de coordinar i fer el seguiment al llarg de tot el curs, de l’evolució dels infants dins el centre educatiu interessat.  learn more

Detectem

Es porten a terme unes activitats de lectura individuals amb tots els alumnes de l’aula per valorar el nivell lector de cada nen o nena i detectar els infants amb la lectura menys consolidada en el moment de la valoració per definir la intervenció a portar a terme.  learn more

Intervenim

Es portaran a terme dos tipus de dinàmiques de treball: – Les sessions individuals que els nens i nenes faran a casa, i que tenen com a objectiu treballar la descodificació lectora, la memòria de treball, el vocabulari i la velocitat de processament. Es tracta de sessions en línia, adaptades a cada infant, que es realitzaran amb l’entrenador. L’entrenador pot ser el pare, la mare o una persona adulta encarregada d’explicar les activitats i guiar a l’infant durant la sessió d’ UBinding. – Les sessions grupals que es faran amb el professorat a l’escola treballen la comprensió lectora, la morfologia, les categories semàntiques, el vocabulari, i altres aspectes relacionats amb la lectura.  learn more

Comprovem i Informem

Curs darrera curs, valorem els efectes de la intervenció que posem a l’abast de les escoles. Considerem una necessitat tant per la millora contínua dels materials que proposem com per recollir evidència empírica de la validesa de la intervenció des de Petit UBinding i analitzar aquests efectes.
 
Al termini de la intervenció oferim a les escoles que hi col·laboren un informe amb l’anàlisi de les dades i evolucions de l’habilitat lectora dels infants que han participat a Petit UBinding.  learn more

Proposta personalitzada per a cada alumne

Les sessions individuals que es portaran a terme per treballar l’habilitat de descodificació estan adaptades a cada un dels alumnes de manera acurada i personalitzada. El desenvolupament d’un algoritme matemàtic i la revisió per part de l’Equip UBinding, combinada amb les observacions dels tutors garanteix que les sessions proposades siguin les més adients per a cada infant.

Demana informació. Respondrem a les qüestions del teu interès.

PETIT UBINDING

Algunes de les preguntes que ens adrecen les escoles. 

Quan de temps es requereix per a la realització de les sessions individuals de Petit UBinding?

Les sessions individuals tenen una durada aproximada de 10-15 minuts. En funció dels resultats observats a la primera valoració de la lectura dels infants es recomanarà una freqüència de treball setmanal determinada. Cada infant tindrà el seu particular recorregut en les sessions d’entrenament en funció de com vagi cada sessió. Les sessions grupals a l’escola tenen una durada aproximada de 30-45 minuts i la freqüència recomanada és de tres sessions setmanals.  learn more

Tenen les famílies de les escoles col·laboradores alguna ajuda?

Les famílies amb fills/es escolaritzats en escoles col·laboradores de Petit UBinding es beneficien d’un descompte en la tarifa associada a la intervenció clínica (servei ofert via en-línia o en el Palau de les Heures) quan aquest és necessari. Ja sigui perquè les dificultats que presenta l’alumne són importants i es requereix d’una intervenció més personalitzada, perquè volen continuar un cop acabat el curs escolar o perquè són fills/es de cursos diferents al que s’adreça Petit UBinding.  learn more

Quan es fan les valoracions de lectura del Petit UBinding?

Les valoracions de l’habilitat lectora en el Projecte Petit UBinding es realitzen en diferents moments del curs escolar. La primera valoració general es realitza en el mes d’octubre per objectivar l’habilitat lectora a l’inici del curs i indicar la freqüència recomanada de realització de sessions individuals a cada alumne. La segona, i última  valoració general es realitzarà al mes de maig per a objectivar l’evolució lectora obtinguda durant el curs.  learn more

Quina informació retornarà Petit UBinding a les escoles que hi col·laboren?

A partir de les dues valoracions es realitza un informe que es lliura a l’escola amb els resultats individuals de cada alumne així com informació general de la pròpia escola. De manera anònima, es proporciona informació de la resta d’escoles col·laboradores amb el projecte i d’escoles on no es realitza Petit UBinding, per tenir una certa referència de l’evolució de la lectura esperada en els alumnes de primer.  learn more

VALORACIÓ DE LA LECTURA D’ALTRES CURSOS!

 

UBinding també ofereix als centres educatius la possibilitat de dur a terme una avaluació gratuïta de les habilitats lectores dels alumnes de primària i secundària, amb l’objectiu de detectar els nens amb dificultats lectores, intervenir-hi eficaçment i no deixar cap nen enrere!

DEMANA INFORMACIÓ

Algunes de les escoles que hi col·laboren:

Agraïm als centres escolars que han dipositat la seva confiança en el Projecte UBinding al llarg dels anys de desenvolupament i confiem en que la col·laboració continuï més enllà del temps!

Altres serveis que us poden interessar:

UBinding Famílies

Acompanyem als infants i les seves famílies per tal de millorar la lectura amb un entrenament fet des de casa.

SABER MÉS

Centres Col·laboradors

Acompanyem a diferents professionals en el treball amb Ubinding amb les famílies que demanen als seus centres.

SABER MÉS