ESCOLES

Universitat de Barcelona

Aconseguim una bona base lectora per tots els infants.

En el Projecte UBinding treballem des de 2008 amb escoles a tot Catalunya i el territori espanyol, per oferir un programa innovador en l’aprenentatge dels processos lectors. Cada nou curs escolar anem arribant a més escoles amb les quals col·laborar.

Proposem un suport educatiu de caràcter preventiu a tots i totes els alumnes de P5  i 1r de Primària per acompanyar-los en l’adquisició d’una bona base de lectura, consolidant la descodificació i la comprensió lectora.

L’equip UBinding, en col·laboració amb el professorat i els equips psicopedagògics de les escoles, hem desenvolupat una metodologia d’intervenció eficaç basada en les investigacions més punteres en el camp de la psicologia, a la qual hem anomenat Petit UBinding.

QUÈ VOLEM?

Aconseguir una bona base lectora per a tots els infants.

DEMANA INFORMACIÓ

Acompanyem

Cada escola tindrà un clínic de referència de l’Equip UBinding que s’encarregarà, per un costat, d’informar i formar als docents implicats, i per l’altre, de coordinar i fer el seguiment al llarg de tot el curs, de l’evolució dels infants dins el centre educatiu interessat.

 learn more

Detectem

Es porten a terme unes activitats de lectura individuals amb tots els alumnes de l’aula per valorar el nivell lector de cada nen o nena i detectar els infants amb la lectura menys consolidada en el moment de la valoració per definir la intervenció a portar a terme.

 learn more

Intervenim

És important intervenir de manera adaptada i sistemàtica amb cada infant. És per això que tenim material adaptat per a cada nivell i així que cada infant pugui millorar les seves habilitats lectores. Treballem la mecànica lectora, comprensió, memòria de treball, vocabulari, morfologia, sintaxis entre altres aspectes importants per tal que l’alumnat adquiereixi una bona base.


 learn more

Analitzem l’eficàcia

Curs darrera curs, valorem els efectes de la intervenció que posem a l’abast de les escoles. Considerem una necessitat tant per la millora contínua dels materials que proposem com per recollir evidència empírica de la validesa de la intervenció des de Petit UBinding i analitzar aquests efectes.

 learn more

Proposta personalitzada per a cada alumne

Les sessions individuals que es portaran a terme per treballar l’habilitat de descodificació estan adaptades a cada un dels alumnes de manera acurada i personalitzada. El desenvolupament d’un algoritme matemàtic i la revisió per part de l’Equip UBinding, combinada amb les observacions dels tutors garanteix que les sessions proposades siguin les més adients per a cada infant.

Demana informació.
Respondrem a les qüestions del teu interès.

PETIT UBINDING

Algunes de les preguntes que ens adrecen les escoles.

Quan de temps es requereix per a l’aplicació del Petit UBinding?

Les sessions individuals tenen una durada aproximada de 10-15 minuts i es poden fer des de casa. En funció dels resultats observats a la primera valoració de la lectura dels infants es recomanarà una freqüència de treball setmanal determinada. 
Les sessions grupals a l’escola tenen una durada aproximada de 30-45 minuts i la freqüència recomanada és de tres sessions setmanals.

 learn more

Tenen les famílies de les escoles col·laboradores alguna ajuda?

Les famílies amb fills/es escolaritzats en escoles col·laboradores de Petit UBinding es beneficien d’un descompte en la tarifa associada a la intervenció clínica (servei ofert via en-línia o presencial) quan aquest és necessari. Ja sigui perquè les dificultats que presenta l’alumne són importants i requereix una intervenció més personalitzada, perquè volen continuar un cop acabat el curs escolar o perquè són fills/es de cursos diferents al que s’adreça Petit UBinding.

 learn more

Quan es fan les valoracions de lectura del Petit UBinding?

La primera valoració general es realitza en el mes d’octubre per objectivar l’habilitat lectora a l’inici del curs i indicar la freqüència recomanada de realització de sessions individuals a cada alumne.

Durant el curs es van fent valoracions per tal de fer el seguiment de tot l’alumnat i per últim la valoració final es realitzarà al mes de maig per a objectivar l’evolució lectora obtinguda durant el curs.

 learn more

Quina informació retornarà Petit UBinding a les escoles que hi col·laboren?

A partir de les dues valoracions es realitza un informe que es lliura a l’escola amb els resultats individuals de cada alumne així com informació general de la pròpia escola.

De manera anònima, es proporciona informació de la resta d’escoles col·laboradores amb el projecte i d’escoles on no es realitza Petit UBinding, per tenir una certa referència de l’evolució de la lectura esperada en els alumnes de primer.

 learn more

VALORACIÓ DE LA LECTURA D’ALTRES CURSOS!

 

UBinding també ofereix als centres educatius la possibilitat de dur a terme una avaluació gratuïta de les habilitats lectores dels alumnes de primària i secundària, amb l’objectiu de detectar els nens amb dificultats lectores, intervenir-hi eficaçment i no deixar cap nen enrere!

DEMANA INFORMACIÓ

Algunes de les escoles que hi col·laboren:

Agraïm als centres escolars que han dipositat la seva confiança en el Projecte UBinding al llarg dels anys de desenvolupament i confiem en que la col·laboració continuï més enllà del temps!

Altres serveis que us poden interessar:

UBinding Famílies

Acompanyem als infants i les seves famílies per tal de millorar la lectura amb un entrenament fet des de casa.

SABER MÉS

Centres Col·laboradors

Acompanyem a diferents professionals en el treball amb Ubinding amb les famílies que demanen als seus centres.

SABER MÉ