Detecció

Universitat de Barcelona

DETECCIÓ DES DE L’ESCOLA

Valora les necessitats del teu alumnat amb les nostres proves gratuïtes.

En què consisteix aquesta detecció?

Us oferim les nostres proves per tal que valoreu el nivell de lectura, ortografia, vocabulari i lectura comprensiva de tot l’alumnat d’un mateix curs. Les proves de velocitat i precisió lectora s’han de passar individualment i tenen una durada aproximada d’uns 10 minuts per alumne/a. Les proves d’ortografia, vocabulari i lectura comprensiva es poden passar col·lectivament a tot el grup classe, i tenen una durada d’uns 30 minuts en total.

Quin és el procés a seguir per fer aquestes valoracions?

Oferim aquest procés de forma gratuïta per l’escola. La única condició és que les passeu a tot l’alumnat d’un curs sencer i que podreu triar vosaltres. No es poden passar només a alguns infants

Sol·licitud

En primer lloc, heu de contactar amb nosaltres per sol·licitar passar les proves al curs o cursos que vosaltres escolliu. Farem un videoconferència per ensenyar-vos a passar les proves.

Passació de Proves

Firmareu un conveni de col·laboració i us prepararem les proves a la nostra plataforma. Us donarem accés a elles per tal que les pugueu passar a tot l’alumnat del curs que hàgiu seleccionat.

Anàlisis de resultats

Un cop hàgiu passat les proves, ens avisareu i nosaltres, amb el nostre equip de psicòlegs i matemàtics, analitzarem els resultats obtinguts.

Informe

Finalment, realitzarem un informe amb els resultats de cada alumne/a i us el donarem. Farem una videoconferència per explicar-vos els resultats i solucionar qualsevol dubte.

Recordem que aquestes proves no són diagnòstiques, és un primer screening per a la detecció de les necessitats individuals de l’alumnat. Aquesta detecció és molt important perquè no ens passi cap infant desapercebut sense rebre l’ajuda que necessita per seguir el curs escolar amb èxit.

SOL·LICITA AQUESTES PROVES PER LA TEVA ESCOLA