Dislèxia

Universitat de Barcelona

Què és la dislèxia?

El trastorn específic de l’aprenentatge lector o dislèxia és un trastorn del neurodesenvolupament que consisteix en una dificultat en el reconeixement de paraules escrites de manera fluïda o precisa tot i tenir un nivell adequat d’intel·ligència i unes habilitats sensorials intactes.
Aquest patró de dificultats afecta a la capacitat ortogràfica i a la comprensió de la lectura (DSM-V).

DSM-V

Indicadors d’una dificultat lectora o dislèxia.

Els infants amb dislèxia poden presentar algunes de les següents característiques:

Dificultats

Solen mostrar dificultats en la lectura, lectura lenta, imprecisa o amb sil·labeig. Poden presentar dificultats en la comprensió lectora o en la ortografia. 

Emocionalment

Poden presentar una baixa autoestima, frustració davant les tasques que siguin de lectura o escriptura. Vergonya al demanar que llegeixi en veu alta.

Motivació

Poden mostrar una baixa motivació cap a la lectura o cap a les tasques que comportin lectura i/o escriptura. Poder arribar a presentar un rebuig cap als llibres i també cap a l’entorn escolar.

Acadèmicament

Tot i ser infants amb un nivell d’intel·ligència adequat poden obtenir baixes qualificacions en relació a l’eforç realitzat. Aquest aspecte pot arribar a suposar un nivell de frustració elevat per ells.

Altres aspectes

Poden arribar a presentar problemes atencionals, mala conducta, una aparent manca d’esforç, retard en l’adquisició del llenguatge o dificultat per articular determinats sons.

Podem ajudar-los?

Sí! Mitjançant una metodologia eficaç i avalada científicament tots els infants i adolescents poden millorar les seves dificultats. Detectem i intervenim el més aviat possible per tal d’ajudar-los.

Com podem ajudar als infants amb dislèxia o dificultat lectora?

Des d’UBinding proposem una intervenció avalada científicament per a la millora de les habilitats lectores. Es tracta d’un entrenament  individualitzat i sistemàtic amb el qual, mitjançant unes sessions adaptades al nivell de cada infant podem millorar eficaçment les seves habilitats lectores. Les sessions estan plantejades com a jocs i es poden realitzar des de casa. Demana una primera visita gratuïta i t’informarem sense cap tipus de compromís. Estem a Barcelona però també atenem en format online.

Sol·licitar visita gratuïta

Vols saber si podem ajudar al teu fill o filla? 

CONTACTE